Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site
De gebruiker - in welke hoedanigheid ook – van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.
De Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op deze site.
Dit geldt zowel voor informatie die de Gezinsbond vzw zelf op de site plaatste, als voor de informatie afkomstig van gebruikers.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding.
De Gezinsbond vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.
De Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvallen, het slecht functioneren van het systeem of het al dan niet opnemen van informatie.De Gezinsbond vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site en aan alle data die zich hierop bevinden.

Nieuwsbrieven