Dienstverlening

Een belangrijke opdracht die de Gezinsbond zich heeft toegeëigend is zorgen voor ruime dienstverlening. Je kan rekenen op financiële voordelen, een ruim vakantieaanbod, advies en hulpverlening en een kindgerichte service. Dit uitgebreid aanbod is in detail te bekijken op de website van de Gezinsbond.

Je moet echter niet altijd ver gaan zoeken om van een aantal voordelen te genieten. Bij ons, de afdeling Balen, worden ook heel wat diensten aangeboden.
Naast een goed uitgebouwde kinderoppasdienst kan je als lid van onze afdeling een financiëel voordeel doen door aanschaf van een NMBS-reductiekaart, GSM-kaarten, filmtickets en het gebruik van de spaarkaart. Bovendien kan je als kersverse ouder(s) genieten van een aangename verwelkoming bij de geboorte van een kind.

Dit zijn alvast een aantal goede redenen om lid te worden of lid te blijven van de Gezinsbond afdeling Balen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

NMBS

Kortingskaarten, Go pass en Rail pass.

Go Pass (2e klas)                              52 euro
Rail Pass (2e klas)                             77 euro
Key Card (2e klas)                             23 euro 

Bij aankoop van een kaart krijg je een korting van 5% op je spaarkaart.
Deze kunnen verkregen worden bij Kris Willekens (zie bestuur)

Grote gezinnen vanaf 3 kinderen kunnen een 'kortingskaart groot gezin' van de NMBS krijgen.
- Komen in aanmerking voor een kortingskaart:
- Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook indien overleden) tellen mee.
- Kinderen met een handicap van 66 % tellen dubbel.


- Samenwonenden met drie of meer eigen kinderen (van één van de partners of beiden) kunnen ook een kortingskaart aanvragen.

- Er zijn volgende kaarttypes:
- 039 kaart voor 6 - 12 j. (geldig vanaf aanvraag tot 31-12 van het jaar dat het kind 12 jaar wordt)
- 042 kaart voor 12-18 j. (geldig vanaf aanvraag tot 31-12 van het jaar dat het kind 18 jaar wordt)
- 040 ouders levenslang recht (vaste periode van 5 jaar geldig)
- 041 kaart tijdelijk recht (één jaar geldig tot 31-12)

Ook ouders met levenslang recht die geen kinderen meer ten laste hebben MOETEN hun kaarten vervangen.
Indien de vervanging niet gebeurd, kunt u problemen ondervinden bij het gebruik van het openbaar vervoer.

De aanvragen gebeuren rechtstreeks bij onze verantwoordelijke An Lenaerts (zie bestuur).

Wat heb je voor deze aanvraag nodig?

  • formulier gezinssamenstelling, gelegaliseerd door de dienst bevolking van jouw gemeente:
    je kan het document hier downloaden of opvragen bij je plaatselijke afgevaardigde (vergeet zeker niet je lidnummer)
  • voor kinderen van 18 tot 25 jaar: een attest van de kinderbijslagkas
  • €6 administratiekosten per gezin of €2 voor duplicaat kortingskaart

Eénmaal dit in orde is, kan de plaatselijke afgevaardigde op basis van dit formulier de kaarten aanvragen in Brussel. Een 14-tal dagen later wordt de kortingskaart afgeleverd.

Alles mag bezorgd worden aan An Lenaerts, Molenstraat 288 of in de brievenbus steken.